Psychopedia.gr

H αποτελεσματικότητα της Γνωσιακής – Συμπεριφορικής Θεραπείας (CBT)

Η Γνωσιακή-Συμπεριφορική Θεραπεία (CBT) θεωρείται μια από τις πιο αποτελεσματικές θεραπείες που υπάρχουν όταν πρόκειται για γρήγορα αποτελέσματα. Η CBT είναι τόσο σύντομη όσο και χρονικά περιορισμένη σε σύγκριση με άλλους τύπους θεραπείας. Η Γνωσιακή-Συμπεριφορική Θεραπεία βασίζεται στην ιδέα ότι οι σκέψεις μας και όχι τα εξωτερικά γεγονότα όπως άνθρωποι ή καταστάσεις, είναι στην πραγματικότητα η αιτία των συναισθημάτων και των συμπεριφορών μας. Αυτό που μας λέει αυτό είναι ότι έχουμε πολύ περισσότερο έλεγχο από όσο νομίζουμε και μπορούμε να αλλάξουμε τα πράγματα αλλάζοντας τις σκέψεις μας.

Υπό το πρίσμα αυτού, πρέπει να αναρωτηθούμε τι λέει η έρευνα για αυτήν την πρωτοποριακή θεραπεία. Σε αυτό το άρθρο θα εξετάσουμε τα επιστημονικά οφέλη καθώς και την έρευνα από αφορά την αποτελεσματικότητα της Γνωσιακής – Συμπεριφορικής Θεραπείας.

Ποια είναι τα οφέλη της Γνωσιακής – Συμπεριφορικής Θεραπείας:

Σύμφωνα με την National Association of Cognitive-Behavioral Therapists (2021), η CBT βασίζεται στο γνωστικό μοντέλο της συναισθηματικής απόκρισης. Αυτό το μοντέλο μας λέει ότι τα συναισθήματα και οι συμπεριφορές μας πηγάζουν από τις σκέψεις μας, σε αντίθεση με τα εξωτερικά ερεθίσματα. Η CBT είναι μια θεραπεία με στόχο και εστιασμένη στο πρόβλημα, σε αντίθεση με τους ψυχαναλυτικούς προκατόχους της. Ως αποτέλεσμα αυτού, η CBT εστιάζει στο παρόν και στο εδώ και τώρα, παρά σε μια μακροσκελή ανάλυση της αναπτυξιακής ιστορίας του υποκειμένου.

Η Γνωσιακή-Συμπεριφορική Θεραπεία είναι γνωστή για τα γρήγορα αποτελέσματα της. Τόσο οι θεραπευτές όσο και οι ψυχολόγοι χρησιμοποιούν CBT στη θεραπεία ορισμένων ψυχικών διαταραχών. Ενώ ο ιδανικός αριθμός συνεδριών CBT που θα πρέπει να πραγματοποιήσει ένας πελάτης θα ποικίλλει ανάλογα με την κατάστασή του, οι θεραπείες τείνουν να κυμαίνονται από πέντε έως 20 συνεδρίες (Mayo Clinic, 2019). Συγκριτικά, άλλα είδη θεραπείας μπορεί να χρειαστούν μήνες ή και χρόνια τακτικών συνεδριών για να φανούν αποτελέσματα.

Άλλα πλεονεκτήματα της CBT περιλαμβάνουν το γεγονός ότι: Είναι ιδιαίτερα ελκυστικό. Κρίνει τον ασθενή υπεύθυνο για το θεραπευτικό αποτέλεσμα. Επικεντρώνεται στην ιδέα ότι τα συναισθήματα και οι σκέψεις κάποιου είναι υπεύθυνα για το πώς συμπεριφέρονται και αισθάνονται. Αν και η CBT μπορεί να μην λειτουργεί για άτομα με σοβαρές ψυχικές διαταραχές ή για άτομα με μαθησιακές δυσκολίες, είναι μια εξαιρετική μορφή θεραπείας για να βοηθήσετε τους ανθρώπους να αποδεχτούν και να κατανοήσουν ότι μπορούν να αλλάξουν τα πράγματα απλώς αλλάζοντας τις σκέψεις τους. Αυτό είναι ένα σημαντικό πλεονέκτημα γιατί βοηθά τους ανθρώπους να κατανοήσουν ότι η αλλαγή των διαδικασιών σκέψης τους μπορεί να οδηγήσει σε θετικό αποτέλεσμα. Αυτός είναι ένας πολύ διαφορετικός τύπος θεραπείας σε σύγκριση με την πιο παραδοσιακή θεραπεία, η οποία συνήθως επικεντρώνεται στην προσπάθεια αλλαγής ή επανεκτίμησης προηγούμενων ενεργειών ή φόβων.

Τα αποτελέσματα της έρευνας σχετικά με την Γνωσιακή – Συμπεριφορική Θεραπεία (CBT)

Η CBT αναγνωρίζεται παγκοσμίως ως μια από τις πιο επιτυχημένες και ευρέως εφαρμόσιμες θεραπευτικές προσεγγίσεις. Ως εκ τούτου, χρησιμοποιείται για την ανακούφιση των συμπτωμάτων ενός ευρέος φάσματος καταστάσεων, όπως (Hofmann, Asnaani, Vonk, Sawyer, & Fang, 2012):

Διαταραχές χρήσης ουσιών Σχιζοφρένεια και άλλες ψυχωσικές διαταραχές Κατάθλιψη και Διπολική Διαταραχή, Αγχώδεις διαταραχές, Σωματομορφικές διαταραχές, Διατροφικές διαταραχές, Αϋπνία, Διαταραχές Προσωπικότητας, Επιθετικότητα, θυμός και εγκληματικές συμπεριφορές. Το άγχος γενικά Δυσφορία λόγω ιατρικών καταστάσεων, Χρόνιος πόνος και κόπωση Γυναικείες ορμονικές καταστάσεις καθώς και δυσφορία που σχετίζεται με την εγκυμοσύνη.

Το 2012, ο Hofmann και οι συνεργάτες του πραγματοποίησαν μια ανασκόπηση 106 μετα-αναλύσεων που αξιολογούσαν την αποτελεσματικότητα της CBT στη θεραπεία αυτών των καταστάσεων που αναφέρονται. Τα ευρήματά τους αποκάλυψαν τη συντριπτική υποστήριξη για τη CBT ως μια αποτελεσματική ψυχοθεραπευτική επιλογή θεραπείας για όλες αυτές τις καταστάσεις. Συγκεκριμένα, η ισχυρότερη υποστήριξη για τη χρήση της CBT φάνηκε για τις αγχώδεις διαταραχές, τις σωματόμορφες διαταραχές, τη βουλιμία, τα προβλήματα ελέγχου του θυμού και το γενικό στρες (Hofmann et al., 2012).

Επιπλέον, από τις έντεκα μελέτες που ανασκοπήθηκαν και οι οποίες συνέκριναν τα αποτελέσματα μεταξύ CBT και άλλων θεραπειών ή καταστάσεων ελέγχου, οι ασθενείς που υποβλήθηκαν σε CBT παρουσίασαν μεγαλύτερες βελτιώσεις από τις συνθήκες σύγκρισης σε επτά από τις μελέτες που εξετάστηκαν. Πράγματι, μόνο μία ανασκόπηση προσδιόρισε τη CBT ως λιγότερο αποτελεσματική από τις συγκριτικές θεραπείες. Αν και δεν διερευνήθηκε στη μελέτη του Hofmann, η CBT χρησιμοποιείται επίσης ευρέως για να βοηθήσει άτομα με Ιδεοψυχαναγκαστική Διαταραχή (ΙΨΔ).

Τα κοινά χρησιμοποιούμενα συστατικά της CBT που χρησιμοποιούνται στη θεραπεία της ΙΨΔ περιλαμβάνουν την πρόληψη της έκθεσης και της ανταπόκρισης καθώς και μια σειρά από γνωστικές παρεμβάσεις. Αποδεικνύοντας την αποτελεσματικότητα της CBT για τη θεραπεία της ΙΨΔ, μια μελέτη σε πενήντα νέους ηλικίας 12-17 ετών διαπίστωσε ότι η υποβολή έως και 14 συνεδριών CBT μείωσε σημαντικά τα συμπτώματα της ΙΨΔ και του άγχους του δείγματος. Ακόμη πιο ελπιδοφόρο είναι ότι αυτές οι βελτιώσεις στα συμπτώματα της ΙΨΔ αποδείχθηκε ότι διατηρήθηκαν σε μια παρακολούθηση έξι μηνών (Reynolds et al., 2013). Συνολικά, δεδομένης της φαινομενικής αποτελεσματικότητας της CBT για την ανακούφιση των συμπτωμάτων ενός τόσο μεγάλου φάσματος καταστάσεων, η πρακτική αυτή αναγνωρίζεται πλέον ευρέως ως το τρέχον «χρυσό πρότυπο» της ψυχοθεραπείας (David, Cristea, & Hofmann, 2018).

Τα οφέλη της CBT για το άγχος

Ίσως πιο συχνά, η CBT εφαρμόζεται στη θεραπεία του άγχους και της κατάθλιψης. Επομένως, θα εξετάσουμε τώρα τα στοιχεία για την αποτελεσματικότητα της προσέγγισης στη θεραπεία αυτών των καταστάσεων με τη σειρά τους. Αρχικά, η CBT για τη θεραπεία του άγχους έχει αποδειχθεί ότι είναι εξαιρετικά αποτελεσματική τόσο σε αυστηρές  ελεγχόμενες με εικονικό φάρμακο δοκιμές όσο και σε μελέτες φυσικού πεδίου (Otte, 2011).

Σε ελεγχόμενες δοκιμές, μια θεραπεία συγκρίνεται με μια κατάσταση εικονικού φαρμάκου, όπου οι συμμετέχοντες στη μελέτη έχουν τακτική επαφή με έναν θεραπευτή και μιλούν γενικά για τα ψυχολογικά τους ζητήματα, αλλά ο θεραπευτής δεν εφαρμόζει μια προσέγγιση CBT στη θεραπεία. Επομένως, όλες οι συνθήκες που περιβάλλουν τις θεραπείες παραμένουν οι ίδιες, με εξαίρεση το παράδειγμα CBT, καθιστώντας το ένα ισχυρό τεστ για την αποτελεσματικότητα της CBT.

Ελπιδοφόρα, μια ανασκόπηση 27 τέτοιων δοκιμών διαπίστωσε ότι η CBT ήταν σημαντικά πιο αποτελεσματική από την κατάσταση ελέγχου στη θεραπεία μιας σειράς καταστάσεων που σχετίζονται με το άγχος, συμπεριλαμβανομένων της διαταραχής κοινωνικού άγχους, της διαταραχής πανικού και της γενικευμένης αγχώδους διαταραχής (Hofmann & Smits, 2008). Σε νατουραλιστικά περιβάλλοντα, η CBT έχει αποδειχθεί ότι είναι εξίσου αποτελεσματική στη θεραπεία του άγχους. Σε μια ανασκόπηση 56 μελετών που διερευνούσαν τις πραγματικές εφαρμογές της CBT για το άγχος, οι Stewart και Chambless (2009) βρήκαν και πάλι ισχυρές ενδείξεις για την αποτελεσματικότητα αυτών των θεραπειών για το άγχος συγκρίσιμες με αυτές που εμφανίζονται σε καλά ελεγχόμενες πειραματικές συνθήκες. Συνολικά, αυτά τα ευρήματα υποδεικνύουν τη CBT ως μια αξιόπιστη και αποτελεσματική θεραπευτική επιλογή για μια σειρά ψυχολογικών καταστάσεων που χαρακτηρίζονται από άγχος.

Η αποτελεσματικότητα της CBT στην κατάθλιψη

Στη συνέχεια, ας εξετάσουμε τη CBT για τη θεραπεία της κατάθλιψης. Τα ευρήματα υποδεικνύουν και πάλι την αποτελεσματικότητα της CBT για την ανακούφιση των καταθλιπτικών συμπτωμάτων. Σύμφωνα με την ανασκόπηση του Honyashiki και των συνεργατών του (2014), οι οποίοι διεξήγαγαν μια ανασκόπηση 18 τυχαιοποιημένων ελεγχόμενων με εικονικό φάρμακο δοκιμών. Τα αποτελέσματα διαπίστωσαν ότι η CBT στη θεραπεία της κατάθλιψης ήταν σημαντικά πιο πιθανό να αποφέρει βελτιώσεις από τις συνθήκες χωρίς θεραπεία, αλλά ότι η CBT δεν ήταν απαραίτητα πιο αποτελεσματική από τα ψυχολογικά εικονικά φάρμακα (π.χ. γενική θεραπεία ομιλίας). Αυτό το αποτέλεσμα σχετικά με την έλλειψη διαφοράς μεταξύ της CBT και των εικονικών φαρμάκων φάνηκε τουλάχιστον εν μέρει να αποδίδεται στη διάρκεια της θεραπείας.

 

Ενημερωθείτε για το E – Learning Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα από το Κέντρο Εκπαίδευσης και Ψυχοθεραπείας Psychopedia με θέμα: Η Εφαρμογή της Γνωσιακής Συμπεριφορικής Θεραπείας στην Κατάθλιψη.

Διάρκεια βίντεο εισήγησης: 9 ώρες και 30 λεπτά (Περιλαμβάνει 4 βίντεο εισηγήσεων).

Τρόπος Παρακολούθησης από το σπίτι: Αποστολή του βιντεοσκοπημένου υλικού των εισηγήσεων στο email σας, με επιπλέον ηλεκτρονικό υλικό σημειώσεων σε μορφή pdf. (Έχετε τη δυνατότητα εφόσον προκύψουν απορίες – ερωτήσεις από την παρακολούθηση της εισήγησης να μας τις στείλετε στο info@psychopedia.gr, ώστε να απαντηθούν από την εισηγήτρια).

Δίδεται Βεβαίωση Παρακολούθησης και Εκπαιδευτικό υλικό.

Τα βίντεο των εισηγήσεων οι συμμετέχοντες τα παρακολουθούν στο δικό τους χρόνο.

Κόστος συμμετοχής: 140 ευρώ (ΠΡΟΣΦΟΡΑ)

Με την πραγματοποίηση της πληρωμής θα λάβετε άμεσα την ίδια ημέρα τα βίντεο των εισηγήσεων και το εκπαιδευτικό υλικό στο email σας.

(Μπορείτε να προσθέσετε το σεμινάριο στο καλάθι για να προχωρήσετε στην αγορά)

Σε ποιους απευθύνεται: Ειδικούς Ψυχικής υγείας, φοιτητές Ψυχολογίας, Συμβούλους Ψυχικής Υγείας, Coaches και όσους ενδιαφέρει η συγκεκριμένη ψυχοθεραπευτική προσέγγιση.

Για περισσότερες πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής μπορείτε να κάνετε κλικ εδώ: https://www.seminars-psychopedia.gr/seminaria/e-seminaria/psychopathologia/e-learning-ekpaideysi-i-efarmogi-tis-gnosiakis-symperiforikis-therapeias-stin-katathlipsi/

 

Πηγή: https://positivepsychology.com/benefits-of-cbt/

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο