20 λεπτά Δωρεάν Ψυχοπαιδεία! Πως να ενισχύσω την αυτοπεποίθηση μου

Το Psychopedia.gr αναγνωρίζοντας τις καθημερινές δυσκολίες και τη μειωμένη οικονομική άνεση που υπάρχει για την παρακολούθηση εκπαιδευτικών σεμιναρίων για την Ψυχική υγεία, αναλαμβάνει την πρωτοβουλία του “20 λεπτά Ψυχοπαιδεία”. Το “20′ λεπτά Ψυχοπαιδεία” είναι εκπαιδευτικά σεμινάρια για την Ψυχική Υγεία. Το [...]

Ιανουάριος 4, 2017 Άρθρα