Ταχύρυθμο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα: “Art Therapy για παιδιά και εφήβους-Μέθοδος Vera Vasarhelyi” 🗓

[...]

Ιανουάριος 24, 2018 Άρθρα, Σεμινάρια, Σεμινάρια Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Psychopedia - Αναγνωρισμένο από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.- Υπ.Παιδείας