Αναβλητικότητα: Ένας καθημερινός “εχθρός” στη ζωή μας [video]

Η δημιουργικότητα για τον άνθρωπο είναι ένα πραγματικά “θείο δώρο”, το οποίο δίνει ζωή και ουσία στον κόσμο. Ο “εχθρός” της ανθρώπινης δημιουργικότητας είναι ο ίδιος ο άνθρωπος και με άλλα λόγια είναι η ανθρώπινη αναβλητικότητα. Στην καθημερινότητα μας αναβάλλουμε [...]

Φεβρουάριος 5, 2016 Διάθεση