Η δημιουργία εμπιστοσύνης είναι ο “θεμέλιος λίθος” για μια “υγιή” σχέση

Η εμπιστοσύνη είναι το πιο σημαντικό στοιχείο, το οποίο κρατάει «ζωντανή» μια σχέση δηλαδή τη διατηρεί, αλλά επίσης βοηθά και στην μακροημέρευση της. Είναι ουσιαστικά αυτό το αίσθημα της αλληλοκατανόησης την οποία πρέπει να έχει περιμένει το κάθε άτομο από [...]

Δεκέμβριος 29, 2015 Σχέσεις