Κοινωνική κατηγοριοποίηση και στερεότυπα.

Τι είναι το στερεότυπο; Με πολύ γενικούς όρους μπορούμε να πούμε ότι τα στερεότυπα είναι νοητικές αναπαραστάσεις των κοινωνικών ομάδων, για παράδειγμα, οι εικόνα που έχουμε στο μυαλό μας για τις ομάδες. Αλλά ποια ακριβώς πληροφορία σχετικά με τις κοινωνικές [...]

15 Δεκεμβρίου, 2018 Άρθρα, Διάθεση