Παιχνίδι και Ανάπτυξη, τα Παιδιά Μεγαλώνουν Παίζοντας

Ο ρόλος που παίζει το παιχνίδι στην ανάπτυξη του παιδιού είναι πρωταρχικός και μέσα από το παιχνίδι μαθαίνει να είναι κοινωνικό. Η κοινωνικοποίηση το βοηθάει να προσαρμοστεί ευκολότερα στους κοινωνικούς κανόνες.Το παιδί, οδηγούμενο από την κοινωνία, παράγει τον άνθρωπο. Πρόκειται [...]

Απρίλιος 15, 2018 Άρθρα, Παιδική Ψυχολογία