Καταπολεμώντας τον παρορμητισμό μας

O έλεγχος στην παρόρμησης του εαυτού μας μπορεί να αποτελέσει μια εστιασμένη θεραπεία στο πως μπορούμε να διαχειριστούμε τα κύματα της σκέψης μας που μας ωθούν σε διάφορες πράξεις για τις οποίες μετά μετανιώνουμε. Η παρόρμηση η οποία ελέγχει τη [...]

9 Ιουλίου, 2020 Άρθρα, Διάθεση