Νοητική καθυστέρηση και ψυχική ασθένεια δύο έννοιες διαφορετικές.

Noητική καθυστέρηση και ψυχική ασθένεια είναι δύο έννοιες διαφορετικές. Ακολουθούν οι κυριότερες διαφορές μεταξύ νοητικής καθυστέρησης και ψυχικής ασθένειας: · Στις περιπτώσεις νοητικής καθυστέρησης οι παρατηρούμενες ανωμαλίες και αποκλίσεις στη συμπεριφορά είναι συνάρτηση της χαμηλής νοημοσύνης ενώ στις περιπτώσεις ψυχικών ασθενειών [...]

5 Φεβρουαρίου, 2019 Άρθρα, Ψυχοπαθολογία