Το υπαρξιακό άγχος απειλεί περισσότερο τους εφήβους.

Ο σύγχρονος άνθρωπος και ιδιαίτερα εκείνος, ο οποίος ζει σε κοινωνικά πλαίσια που μαστίζονται από έντονη κοινωνικο-οικονομική κρίση, εκτός όλων των άλλων αγωνιών και ψυχοπιεστικών καταστάσεων βιώνει και υπαρξιακό άγχος, με πολύπλευρες επιδράσεις στην ψυχοσωματική ισορροπία του. Πιο ευάλωτοι στο υπαρξιακό [...]

24 Ιουλίου, 2018 Παιδική Ψυχολογία, Άρθρα