Η έννοια της αυτοπραγμάτωσης

Αυτοπραγμάτωση: Η πραγματοποίηση των πνευματικών, ψυχικών και σωματικών δυνατοτήτων του ανθρώπου, καθώς και η αίσθηση της πληρότητας-εσωτερική ισορροπία-που αυτή συνεπαγέται. Ο ψυχολόγος Carl Rogers (1902-1987) ανέπτυξε την θεωρία του πάνω στο ότι ο οργανισμός και ο εαυτός παίζουν καθοριστικό ρόλο [...]

Ιούνιος 8, 2018 Άρθρα, Διάθεση