Psychopedia.gr

Πόσο ωφέλιμη για τα παιδιά είναι η εργασία για το σπίτι;

Τα τελευταία χρόνια, οι εργασίες για το σπίτι έχουν γίνει ένα πολύ καυτό θέμα. Πολλοί γονείς και εκπαιδευτικοί έχουν εκφράσει ανησυχίες σχετικά με την εργασία στο σπίτι και αμφισβητούν πόσο αποτελεσματική είναι στην ενίσχυση της μάθησης των μαθητών. Υπάρχουν επίσης ανησυχίες ότι οι μαθητές μπορεί απλώς να λαμβάνουν πάρα πολλές εργασίες για το σπίτι, κάτι που τελικά παρεμβαίνει στον ποιοτικό οικογενειακό χρόνο και τις ευκαιρίες για σωματική δραστηριότητα και παιχνίδι.

Η έρευνα δείχνει ότι αυτές οι ανησυχίες μπορεί να είναι έγκυρες. Για παράδειγμα, μια μελέτη ανέφερε ότι σε μαθητές δημοτικού σχολείου, κατά μέσο όρο, ανατίθενται τρεις φορές η περισσότερος όγκος εργασίας.

Τι λέει η έρευνα; Ποιοι είναι οι πιθανοί κίνδυνοι και τα οφέλη της εργασίας για το σπίτι και πόσο είναι το “πάρα πολύ”;

Ακαδημαϊκό όφελος έναντι μη ακαδημαϊκού

Πρώτον, η έρευνα διαπιστώνει ότι η εργασία για το σπίτι σχετίζεται με υψηλότερες βαθμολογίες σε ακαδημαϊκά τυποποιημένα τεστ για μαθητές γυμνασίου και γυμνασίου, αλλά όχι για μαθητές δημοτικού. Μια πρόσφατη πειραματική μελέτη στη Ρουμανία βρήκε κάποια οφέλη από τη σύνταξη μιας μικρής εργασίας για το σπίτι σε μαθητές δημοτικού, αλλά όχι την εργασία για τα μαθηματικά. Ωστόσο, είναι ενδιαφέρον ότι αυτός ο θετικός αντίκτυπος εμφανίστηκε μόνο όταν οι μαθητές έλαβαν μέτριο αριθμό εργασιών (περίπου 20 λεπτά κατά μέσο όρο).

Ωστόσο, ο στόχος της εργασίας για το σπίτι δεν είναι απλώς η βελτίωση των ακαδημαϊκών δεξιοτήτων. Η έρευνα διαπιστώνει ότι η εργασία για το σπίτι μπορεί να έχει κάποια μη ακαδημαϊκά οφέλη, όπως η οικοδόμηση υπευθυνότητας, οι δεξιότητες διαχείρισης χρόνου και η επιμονή στην εργασία. Η εργασία για το σπίτι μπορεί επίσης να αυξήσει τη συμμετοχή των γονέων στη σχολική εκπαίδευση των παιδιών τους.

Ωστόσο, η υπερβολική εργασία για το σπίτι μπορεί επίσης να έχει κάποιες αρνητικές επιπτώσεις στις μη ακαδημαϊκές δεξιότητες μειώνοντας τις ευκαιρίες για ελεύθερο παιχνίδι, κάτι που είναι απαραίτητο για την ανάπτυξη γλωσσικών, γνωστικών, αυτορρύθμισης και κοινωνικο-συναισθηματικών δεξιοτήτων. Η εργασία για το σπίτι μπορεί επίσης να επηρεάσει τη σωματική δραστηριότητα. Πράγματι, η υπερβολική εργασία στο σπίτι σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο υπέρβαρου. Όπως και με την έρευνα για τα ακαδημαϊκά οφέλη, αυτή η έρευνα υποδηλώνει επίσης ότι η εργασία για το σπίτι μπορεί να είναι ωφέλιμη όταν είναι ελάχιστη.

Ποια είναι το «σωστή» πρόταση εργασίας για το σπίτι;

Η έρευνα προτείνει ότι η εργασία για το σπίτι δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 1,5 έως 2,5 ώρες τη νύχτα για μαθητές γυμνασίου και όχι περισσότερο από 1 ώρα τη νύχτα για μαθητές γυμνασίου. Οι εργασίες για τους μαθητές του δημοτικού σχολείου πρέπει να είναι ελάχιστες και να ανατίθενται με στόχο την οικοδόμηση δεξιοτήτων αυτορρύθμισης και ανεξάρτητης εργασίας. Κάτι περισσότερο από αυτό και η εργασία για το σπίτι μπορεί να μην έχει πλέον θετικό αντίκτυπο.

Η National Education Association συνιστά 10 λεπτά εργασίας για το σπίτι ανά τάξη και υπάρχουν επίσης κάποια πειραματικά στοιχεία που το υποστηρίζουν.

Τι μπορούν να κάνουν οι γονείς;

Η έρευνα διαπιστώνει ότι η βοήθεια των γονέων με την εργασία είναι ωφέλιμη, αλλά ότι έχει μεγαλύτερη σημασία πώς βοηθά ο γονέας παρά πόσο συχνά βοηθάει ο γονέας.

Πώς πρέπει λοιπόν οι γονείς να βοηθήσουν στην εργασία (σύμφωνα με την έρευνα);

Εστιάστε στην παροχή γενικής παρακολούθησης, καθοδήγησης και ενθάρρυνσης, αλλά επιτρέψτε στα παιδιά να ολοκληρώσουν την εργασία τους όσο το δυνατόν ανεξάρτητα. Η έρευνα δείχνει ότι το να επιτραπεί στα παιδιά περισσότερη αυτονομία στην ολοκλήρωση της εργασίας στο σπίτι μπορεί να ωφελήσει τις ακαδημαϊκές τους δεξιότητες.

Παρέχετε βοήθεια μόνο όταν το παιδί σας τη ζητήσει και απομακρυνθείτε όποτε είναι δυνατόν. Η έρευνα διαπιστώνει ότι η υπερβολική συμμετοχή των γονέων ή η παρεμβατική και ελεγκτική εμπλοκή με την εργασία στο σπίτι σχετίζεται με χειρότερες ακαδημαϊκές επιδόσεις.

Βοηθήστε τα παιδιά σας να δημιουργήσουν δομή και να αναπτύξουν κάποιες ρουτίνες που βοηθούν το παιδί σας να ολοκληρώσει ανεξάρτητα την εργασία του. Η έρευνα διαπιστώνει ότι η παροχή αυτού του τύπου δομής και ανταπόκρισης σχετίζεται με βελτιωμένες ακαδημαϊκές δεξιότητες.

Θέστε συγκεκριμένους κανόνες σχετικά με την εργασία. Η έρευνα βρίσκει μια συσχέτιση μεταξύ των γονέων που θέτουν κανόνες σχετικά με την εργασία και την ακαδημαϊκή επίδοση.
Βοηθήστε το παιδί σας να δει την εργασία ως μια ευκαιρία να μάθει και να βελτιώσει τις δεξιότητές του. Οι γονείς που βλέπουν την εργασία ως ευκαιρία μάθησης (δηλαδή ως «προσανατολισμό δεξιοτεχνίας») παρά κάτι που πρέπει να πάρουν «σωστά» ή να ολοκληρώσουν επιτυχώς για να λάβουν υψηλότερο βαθμό (δηλαδή «προσανατολισμό επίδοσης») είναι πιο πιθανό να έχουν παιδιά με τις ίδιες στάσεις.

Ενθαρρύνετε το παιδί σας να επιμείνει στις δύσκολες εργασίες και δώστε έμφαση στις δύσκολες εργασίες ως ευκαιρίες ανάπτυξης. Η έρευνα διαπιστώνει ότι αυτή η στάση σχετίζεται με την επιτυχία των μαθητών. Η έρευνα δείχνει επίσης ότι η πιο απαιτητική εργασία στο σπίτι σχετίζεται με βελτιωμένη ακαδημαϊκή απόδοση.

Μείνετε ήρεμοι και θετικοί κατά τη διάρκεια της εργασίας. Η έρευνα δείχνει ότι οι μητέρες που δείχνουν θετικά συναισθήματα ενώ βοηθούν στην εργασία στο σπίτι μπορεί να βελτιώσουν τα κίνητρα των παιδιών στην εργασία.

Επαινέστε τη σκληρή δουλειά και την προσπάθεια του παιδιού σας κατά τη διάρκεια της εργασίας. Αυτός ο τύπος έπαινο είναι πιθανό να αυξήσει τα κίνητρα. Επιπλέον, η έρευνα διαπιστώνει ότι η καταβολή μεγαλύτερης προσπάθειας στην εργασία για το σπίτι μπορεί να σχετίζεται με ενισχυμένη ανάπτυξη ευσυνειδησίας στα παιδιά.

Επικοινωνήστε με το παιδί σας και τον δάσκαλο για τυχόν προβλήματα που έχει το παιδί σας με την εργασία και τους μαθησιακούς στόχους του δασκάλου. Η έρευνα διαπιστώνει ότι η ανοιχτή επικοινωνία σχετικά με την εργασία στο σπίτι σχετίζεται με αυξημένη ακαδημαϊκή απόδοση.

Για περισσότερα Επιστημονικά άρθρα Ψυχολογίας μπορείτε να κάνετε κλικ εδώ:https://psychopedia.gr/

Για να ενημερώνεστε για όλα τα Επιμορφωτικά Σεμινάρια που αφορούν την Ψυχοπαθολογία και την Παιδοψυχολογία μπορείτε να κάνετε κλικ εδώ:https://www.seminars-psychopedia.gr/

 

 

Πηγή: https://www.psychologytoday.com

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο