Psychopedia.gr

Όροι Χρήσης του τεστ Psychopedia.gr

[otw_shortcode_content_toggle title=”Πατήστε εδώ για να διαβάσετε τους Όρους Χρήσης του τεστ” opened=”closed”]

Το τεστ Psychopedia.gr δεν αποτελεί εργαλείο διάγνωσης κάποιας διαταραχής και διατηρεί την ανωνυμία του επισκέπτη που θα το συμπληρώσει. Δημιουργήθηκε με στόχο τη διευκόλυνση του ενδιαφερόμενου για εύρεση ειδικού ο οποίος βρίσκεται πιο κοντά στις ανάγκες του ίδιου.

Με τη χρήση της πλατφόρμας, ή κάνοντας κλικ στην αποδοχή των όρων χρήσης, σημαίνει ότι αποδέχεστε τους όρους που αναγράφονται . Θα πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά την παρούσα συμφωνία πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε την πλατφόρμα. Εάν δεν συμφωνείτε να δεσμευθείτε με οποιονδήποτε όρο, θα πρέπει να απέχετε από την αποδοχή των όρων, και να σταματήσετε κάθε χρήση της πλατφόρμας.

Οι όροι “εμείς”, “εμάς”, “δικό μας” αναφέρονται στην Εταιρεία που παρέχει την πλατφόρμα, στους ειδικούς και τους δικαιούχους της εταιρείας.

Σύμβουλοι και υπηρεσίες συμβούλων:

Η πλατφόρμα σας δίνει τη δυνατότητα να επικοινωνήσετε με κάποιον επαγγελματία ειδικό Ψυχικής υγείας με σκοπό να λάβετε , πληροφορίες, συμβουλές ή οποιαδήποτε άλλη παροχή ή υπηρεσία.

Οι σύμβουλοι δεν είναι εργαζόμενοι ούτε αντιπρόσωποι μας. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη οποιουδήποτε ειδικού Ψυχικής υγείας.

Δεν φέρουμε καμία ευθύνη ούτε μπορούμε να εγγυηθούμε την ικανότητα του ειδικού να μπορεί να παράσχει συμβουλές ή τη θεραπευτική προσέγγιση την οποία ο ίδιος υποστηρίζει ότι κατέχει.

Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι ο ειδικός Ψυχικής υγείας που επιλέξατε είναι χρήσιμος, σωστός, σχετικός, ικανοποιητικός ή κατάλληλος για τις δικές σας ανάγκες.

Δεν ελέγχουμε την ποιότητα των Υπηρεσιών των ειδικών Ψυχικής υγείας, ούτε τα προσόντα για τη συγκεκριμένη υπηρεσία η οποία παρέχεται, ούτε αν στην κατηγορία που σας εμφανίζεται ταιριάζει απόλυτα με εσάς.

Ενώ εμείς ελέγχουμε από καιρό σε καιρό με διακριτική ευχέρεια την πιστοποίηση των ειδικών Ψυχικής υγείας που συνεργάζονται μαζί μας, αναγνωρίζετε ότι δεν είναι στην πλήρη αρμοδιότητα μας η επαλήθευση και η εξακρίβωση των προσόντων, των πτυχίων και των πιστοποιήσεων του κάθε ειδικού και δεν εγγυόμαστε την εξακρίβωση των δεξιοτήτων, πτυχίων προσόντων και πιστοποιήσεων τους. Είναι δική σας ευθύνη να επαληθεύσετε και πάλι οτιδήποτε σχετίζεται με την κατάρτιση και τις υπηρεσίες του ειδικού. Σας συνιστούμε ανεπιφύλακτα την πραγματοποίηση αυτού του ελέγχου πριν από την επικοινωνία σας με οποιοδήποτε ειδικό μέσω της πλατφόρμας.

Η σχέση σας με τον ειδικό ψυχικής υγείας είναι καθαρά δική σας ευθύνη. Δεν εμπλεκόμαστε με κανένα τρόπο στην σχέση σας αυτή ή σε οποιοδήποτε μέρος της Υπηρεσίας του ειδικού που επιλέξατε. Δεν επικυρώνουμε και δεν συμμετέχουμε σε καμία υπηρεσία του ειδικού.

Χρήση Πλατφόρμας

Η πλατφόρμα μας δεν παρέχει κάποια ιατρική φροντίδα ούτε παρέχονται επαγγελματικές υπηρεσίες ψυχικής υγείας από εμάς αποκλειστικά. Ο ρόλος μας περιορίζεται αυστηρά στη διευκόλυνση της επικοινωνίας ανάμεσα σε εσάς και τον ειδικό ψυχικής υγείας ώστε να καταστεί δυνατή η παροχή υπηρεσιών Ψυχικής υγείας. Εσείς αποφασίζετε αν οι υπηρεσίες είναι κατάλληλες για εσάς ή όχι.

Συμφωνείτε, επιβεβαιώνετε και αναγνωρίζετε το γεγονός ότι οι συμβουλές που θα σας δοθούν χρειάζεται να εξετάζονται από εσάς και να μη στηρίζεστε σε αυτές αποκλειστικά.

Εάν σκέφτεστε την αυτοκτονία ή εξετάζετε το ενδεχόμενο να κάνετε κακό σε εσάς ή σε άλλους ή πιστεύετε ότι κάποιο πρόσωπο βρίσκεται σε κίνδυνο ή βρίσκεται σε έκτακτη ανάγκη παρακαλούμε όπως καλέσετε άμεσα το 100 και γνωστοποιήστε το στις αρχές. Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι η εύρεση βοήθειας μέσω της πλατφόρμας μας δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε τέτοιες περιπτώσεις.

Διά του παρόντος μας απαλλάσσετε και συμφωνείτε να μας απαλλάξετε από οποιαδήποτε δράση ή οποιαδήποτε χρήση της υπηρεσίας κάνει ο παράσχων τις υπηρεσίες Ψυχικής υγείας, συμπεριλαμβανομένης της γνώμης του, οποιασδήποτε ανταπόκρισής του, συμβουλής του, πρότασής του ή πληροφορίας του προς εσάς, ο οποίος περιέχεται στην πλατφόρμα μας.

Συμφωνείτε και επιβεβαιώνετε και αποδέχεστε το γεγονός ότι δεν κρίνουμε, δε συνιστούμε, δεν επιβραβεύουμε και δεν αξιολογούμε όλα τα προσόντα των ειδικών σεβόμενοι: α) τον ειδικό Ψυχικής Υγείας που παρέχει τις υπηρεσίες του, β) οποιαδήποτε πληροφορία σας δώσει ο ειδικός Ψυχικής υγείας, γ) τις υπηρεσίες που παρέχει ο ειδικός Ψυχικής υγείας, δ) οποιοδήποτε περιεχόμενο έχει δημοσιευθεί στην πλατφόρμα.

Συμφωνείτε και επιβεβαιώνετε και αναγνωρίζετε ότι η πλατφόρμα παρέχεται “ως έχει” και δεν θα μπορείτε να ισχυριστείτε ή να απαιτήσετε κάτι εναντίον μας. Η χρήση της πλατφόρμας γίνεται με δική σας ευθύνη. Σύμφωνα με το νόμο αποποιούμαστε ρητώς κάθε ευθύνη πέραν του τεστ που πραγματοποιείται από εσάς.

Δεν αναλαμβάνουμε ούτε είμαστε υπεύθυνοι για: α) την ακρίβεια ή τη διαθεσιμότητα τον στοιχείων του φορέα που έχουν αναρτηθεί στην πλατφόρμα μας, β) για οποιαδήποτε ζημιά ή βία ή βλάβη που προκύπτει ή σχετίζεται με την πλατφόρμα μας και τους παρόχους Ψυχικής υγείας που βρίσκονται σε αυτή.

Σε περίπτωση διαφωνίας σας σχετικά με οποιαδήποτε συναλλαγή που πραγματοποιείται μέσω της πλατφόρμας μας, με το παρόν απαλλασσόμαστε από κάθε είδους ενέργειες ή αξιώσεις ή απαιτήσεις από οποιεσδήποτε τυχόν απώλειες (άμεσες, έμμεσες, θετικές ή αρνητικές), ζημιές, έξοδα, δικαστικά έξοδα και αμοιβές δικηγόρων τα οποία σχετίζονται με τα ανωτέρω.

Αποποιούμαστε οποιαδήποτε ευθύνη αφορά την καταβολή σας για την παροχή των υπηρεσιών που λάβατε ή λαμβάνετε. Επιβεβαιώνετε και αποδέχεστε ότι είναι στη δική σας ευθύνη η αποζημίωση του ειδικού Ψυχικής Υγείας και ότι μας απαλλάσσετε από αυτή.

Με το παρόν επιβεβαιώνετε ότι είστε τουλάχιστον 18 χρονών.

Με το παρόν επιβεβαιώνετε και συμφωνείτε ότι όλες οι πληροφορίες που παρέχονται στην πλατφόρμα μας τώρα και στο μέλλον είναι ακριβείς, αληθείς και πλήρεις.

Συμφωνείτε, επιβεβαιώνετε και αποδέχεστε ότι μπορούμε να τροποποιήσουμε, αναστείλουμε ή να διακόψουμε την πλατφόρμα μας ή μέρος αυτής ανά πάσα στιγμή με ή χωρίς την ειδοποίησή σας.

Η πλατφόρμα εξαρτάται από διάφορους παράγοντες όπως το λογισμικό είτε το δικό μας είτε όσων διαχειρίζονται το site μας. Δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι η πλατφόρμα θα είναι χωρίς διακοπές ή σφάλματα.

Μπορούμε να αλλάξουμε την παρούσα συμφωνία κάνοντας κάποιες τροποποιήσεις στην Πλατφόρμα μας. Μπορείτε να ελέγχετε τους όρους μας με τη συχνότητα που επιθυμείτε. Η τελευταία ανανέωση της συμφωνίας βρίσκεται στο τέλος της συμφωνίας.

Τελευταία ανανέωση της συμφωνίας: 2/2/2016

[/otw_shortcode_content_toggle]

Loading

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο