25/02/2018 Παιδικό Ιχνογράφημα – Αξιολόγηση, Ερμηνεία & Διαχείριση – Εκπαιδευτικό Σεμινάριο 🗓

[...]

Ιανουάριος 9, 2018 Σεμινάρια, Σεμινάρια Κέντρου Δια Βίου Μάθησης Psychopedia - Αναγνωρισμένο από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.- Υπ.Παιδείας